Er du producent, importør eller detail?

Så kan vi hjælpe dig i din produktudvikling, med at sikre kvaliteten hos leverandørerne eller uddanne medarbejdere i produktsikkerhed generelt eller specifikt.

Opgaverne løses gennem rådgivning og/eller test af produkter – altid med fokus på dine/jeres behov. På den måde medvirker vores samarbejde til flere anvendelige, holdbare og sikre produkter.

Du kan efter aftale bruge testresultaterne i markedsføringen eller som grundlag for andre mærkninger. Alle vinder, når dine produkter lever op til forbrugerens forventning og er i overensstemmelse med lovgivningen (eller mere).

Vi kan mere end at teste og rådgive...

Vi planlægger, tilpasser og gennemfører målrettet undervisning og seminarer for typisk virksomheder, institutioner og myndigheder. Vi har afholdt utallige hel- og halvdagskurser og egentlig uddannelse.

Vi kan mere end at teste, rådgive og undervise...

Vi gennemfører målrettede analyser af din organisation, jeres processer eller produktionssteders kompetencer (audit) med fokus på at sikre mod gaps eller uhensigtsmæssige processer, som kan medføre at problematiske produkter når ud på markedet. Herunder også at aftalte processer omkring fx indhentning af dokumentation for test rent faktisk sker, og at de udførende kan vurdere kvalitet og validitet af den dokumentation, I modtager.

Vi kan mere end at teste, rådgive, undervise og analysere...

Står du med behov for sparring og input i forbindelse med et truende recall, myndighedshenvendelser, reklamationer m.v. så har vi stor erfaring på området - og med myndigheder fra mange lande - og kan supportere jer i situationen.

Kontakt os, og vi tager en dialog om jeres udfordring.